Ovdje možete preuzeti naše publikacije, izvještaje i sažetke.


Izvještaji i sažeci:

A.2. Istraživanja za procjenu i kvantificiranje relevantnih prijetnji za morske ptice na moru

 • Institut za oceanografiju i ribarstvo (2019): Stručna podloga za procjenu utjecaja ribolovnih aktivnosti na morske ptice. Projekt: LIFE ARTINA – LIFE17 NAT/HR/000594 „Seabird Conservation Network in the Adriatic“ – hrvatski
 • Institut društvenih znanosti Ivo Pilar (2020): Izvješće o opsegu uporabe ribolovnog alata s potencijalnim utjecajem na morske ptice i o razmjeru slučajnog ulova morskih ptica. Projekt: LIFE ARTINA – LIFE17 NAT/HR/000594 „Seabird Conservation Network in the Adriatic“ – hrvatski
 • Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce (2021): Izvješće o interakciji morskih ptica i ribolovnih aktivnosti te mjerama za smanjenje slučajnog ulova morskih ptica. Projekt: LIFE ARTINA – LIFE17 NAT/HR/000594 „Seabird Conservation Network in the Adriatic“ – hrvatski
 • Tutman P., Dokoza F., Šarćević T., (2021): Završno tehničko izvješće praćenja morskog otpada i prijedlog mjera za njegovo smanjenje. Projekt: LIFE ARTINA – LIFE17 NAT/HR/000594 „Seabird Conservation Network in the Adriatic“. Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce. – hrvatski
 • Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce (2022): Plan praćenja morskog otpada na području parka prirode lastovsko otočje po završetku projekta LIFE Artina. Projekt: LIFE ARTINA – LIFE17 NAT/HR/000594 „Seabird Conservation Network in the Adriatic“. Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce. – hrvatski
 • Institut društvenih znanosti Ivo Pilar (2023): Procjena prisutnih interakcija ribara i ugroženih vrsta morskih ptica te mogućnosti za uvođenje prilagođenih ribolovnih alata za smanjenje slučajnog ulova morskih ptica u Hrvatskoj. Završno izvješće, projekt LIFE Artina. – hrvatski

A.3. Istraživanja na terenu da se procijene i kvantificiraju sve relevantne prijetnje na gnijezdećim kolonijama

 • Udruga Biom (2019): Izvješće o procjeni populacije galeba klaukavca. Projekt: LIFE ARTINA – LIFE17 NAT/HR/000594 “Mreža za očuvanje morskih ptica u Jadranu”. Udruga Biom. – engleski
 • Ječmenica, B., Engelen, D., Kapelj, S. & Rajković, Ž. 2020: Site assessment report of threats and recreational activities in the Lastovo Archipelago. LIFE Artina (LIFE 17 ANAT/HR/000594) Report for Action A3. Association Biom (BirdLife Croatia). 17 pp. – engleski

A.5. Provedba studije izvedivosti za eradikaciju invazivnih sisavaca na kolonijama morskih ptica na otoku Sušac unutar POP “Lastovsko otočje

 • Varnham, K., Austad, M. (2019). Report recommending rat eradication/control techniques on Sušac. LIFE Artina (LIFE17 NAT/HR/000594) Action A5 report. BirdLife Malta. – engleski
 • Austad, M., Varnham, K., Engelen, D., Ječmenica, B., Kapelj, S. (2020). Feasibility study for the removal of black rats Rattus rattus from the island of Sušac, Croatia. LIFE Artina (LIFE17 NAT/HR/000594): Action A5 report. BirdLife Malta. 66 pp. – engleski
 • Posimo P. (2022). Trip Report. Sušac Island, Croatia: Feasibility of black rat (Rattus rattus) eradication by means of areal baiting. Prepared for Assoc. Biom. Project: LIFE ARTINA – LIFE17 NAT/HR/000594 “Seabird Conservation Network in the Adriatic”. Nemo Ltd., Italy. 10 pp. – engleski
 • Austad, M.,Taylor, L., Engelen, D. (2022) On site cliff access assessment on Sušac island for the purposes of potential ground-based eradication of black rats Rattus rattus. LIFE Artina (LIFE17 NAT/HR/000594): Action A5 report: Feasibility study for invasive mammals. BirdLife Malta. 5 pp. – engleski

C.1. Smanjenje utjecaja ribolovnih aktivnosti na morske ptice kroz identifikaciju i promociju primjera dobre prakse

 • Miletić A., Kapelj S., Čeprnja, H. (2022): Izvješće o testiranju prilagođenih ribolovnih alata za smanjenje slučajnog ulova morskih ptica u Hrvatskoj. Projekt: LIFE ARTINA – LIFE17 NAT/HR/000594 „Seabird Conservation Network in the Adriatic“. Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce. – hrvatski, engleski
 • Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce i Udruga Biom (2023): Preporuke proizašle iz testiranja prilagođenih alata za smanjenje slučajnog ulova morskih ptica u okviru projekta LIFE Artina. Projekt: LIFE ARTINA – LIFE17 NAT/HR/000594 „Seabird Conservation Network in the Adriatic“. Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce.- hrvatski, engleski
 • Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce (2023): Mjere za smanjenje utjecaja ribolovnih aktivnosti na osjetljive vrste morskih ptica u Hrvatskoj. Stajalište projekta LIFE Artina. – hrvatski, engleski
 • Galović M. (2022): Analiza količina i načina zbrinjavanja proizvedenog biootpada u ugostiteljskim objektima na otoku Lastovo i smjernice za kratkoročna i dugoročna rješenja zbrinjavanja biootpada na otoku. Projekt: LIFE ARTINA – LIFE17 NAT/HR/000594 „Seabird Conservation Network in the Adriatic“. Galović savjetovanje. Zagreb. str. 19 – hrvatski
 • Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce i Udruga Biom (2023): Izvještaj o korištenju kompostera gg-02 u ugostiteljskim objektima na otoku Lastovo (2022. – 2023. godina). Projekt: LIFE ARTINA – LIFE17 NAT/HR/000594 „Seabird Conservation Network in the Adriatic“. Sunce. Split. str. 8 – hrvatski

C.2. Provesti učinkovito upravljanje predatorima i/ili biosigurnost na svim ciljnim lokacijama s kolonijama morskih ptica gdje je upravljanje potrebno i izvedivo

 • Udruga Biom (2019): Protokol za eradikaciju štakora iz POP Lastovsko otočje – engleski
 • Udruga Sunce (2023): Izvješće o ispitivanju kompostera GG-02 u restoranima na otoku Lastovu (2022.-2023. godina). Udruga Sunce. Projekt: LIFE ARTINA – LIFE17 NAT/HR/000594 „Seabird Conservation Network in the Adriatic“. – hrvatski
 • Udruga Biom (2019): Protokol za eradikaciju štakora na području POP Lastovsko otočje. Projekt: LIFE ARTINA – LIFE17 NAT/HR/000594 “Mreža za očuvanje morskih ptica u Jadranu”. Udruga Biom.- engleski
 • Taylor, L., Kapelj, S. & Engelen, D. 2023. Predator management and biosecurity final report. LIFE Artina (LIFE17 NAT/HR/000594) report for action C.2. Association Biom (BirdLife Croatia). 33 pp. – engleski

C.3. Unaprjeđenje staništa za gniježđenje sredozemnog galeba

 • Jurinović, L. & Engelen, D. 2022. Audouin’s gull breeding habitat improvement report – as part of Action C.3: Audouin’s gull breeding habitat improvement. LIFE Artina (LIFE 17 ANAT/HR/000594) report for action C3. Association Biom (BirdLife Croatia). 15 pp. – engleski

C.4. Rasprostranjenost morskih ptica na moru i prostorno-vremensko preklapanje s ribarstvom

 • Udruga Biom (2022): Karte rasprostranjenosti morskih ptica na moru. Projekt: LIFE ARTINA – LIFE17 NAT/HR/000594 „Seabird Conservation Network in the Adriatic“. Udruga Biom. – engleski
 • Zec, M., Mihalić, I. & Engelen, D. 2023. Report about seabird and fisheries interaction: explorative bycatch risk analysis. LIFE Artina (LIFE 17 ANAT/HR/000594) report for action C.4. Association Biom (BirdLife Croatia). 18 pp. – engleski

C.5. Proglašenje novih morskih POP-ova u Hrvatskoj

 • Udruga Biom (2022): Ažurirana lista značajnih područja za ptice (IBA) i informativni list značajnih područja za ptice (IBA). Projekt: LIFE ARTINA – LIFE17 NAT/HR/000594 „Seabird Conservation Network in the Adriatic“. Udruga Biom. – engleski

C.6. Ublažavanje utjecaja korisnika prostora na područjima kolonija morskih ptica kroz utjecaj na njihovo ponašanje

D.2. Istraživanja stavova javnosti na početku i kraju projekta kako bi se izmjerio učinak

 • Hazdovac Bajić N. (2021): Istraživanje percepcija i stavova ciljanih skupina u sklopu projekta „LIFE ARTINA – Mreža za očuvanje morskih ptica u Jadranu“, Ciljne skupine: djeca školskog uzrasta s otoka Lastova, Visa i Korčule. Projekt: LIFE ARTINA – LIFE17 NAT/HR/000594 „Seabird Conservation Network in the Adriatic“. Institut društvenih znanosti „Ivo Pilar“. – hrvatski
 • Hazdovac Bajić N. (2021): Istraživanje i percepcija stavova ciljnih skupina u sklopu projekta „LIFE ARTINA – Mreža za očuvanje morskih ptica u Jadranu“, Ciljna skupina: turisti i posjetitelji Lastova. Prva dionica (ulazne ankete) Projekt: LIFE ARTINA – LIFE17 NAT/HR/000594 „Seabird Conservation Network in the Adriatic“. Institut društvenih znanosti „Ivo Pilar“. – hrvatski
 • Hazdovac Bajić N. (2023): Istraživanje percepcija i stavova ciljanih skupina u sklopu projekta LIFE Artina. Završno izvješće za turiste i posjetitelje Lastova. Projekt LIFE Artina. Institut Ivo Pilar. Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce. – hrvatski
 • Hazdovac Bajić N. (2020): Istraživačko izvješće: Istraživanje percepcija i stavova ciljanih skupina na Lastovu – prva dionica, Ciljna skupina: lokalno stanovništvo. Projekt: LIFE ARTINA – LIFE17 NAT/HR/000594 „Seabird Conservation Network in the Adriatic“. Institut društvenih znanosti „Ivo Pilar“. –hrvatski
 • Hazdovac Bajić N. (2023): Istraživanje percepcija i stavova ciljanih skupina u sklopu projekta LIFE Artina. Završno izvješće za ciljane skupine lokalne zajednice Lastova. Projekt LIFE Artina. Institut Ivo Pilar. Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce. – hrvatski
 • Marinović Golubić M. (2023): Procjena prisutnih interakcija ribara i ugroženih vrsta morskih ptica te mogućnosti za uvođenje prilagođenih ribolovnih alata za smanjenje slučajnog ulova morskih ptica u Hrvatskoj. Završno izvješće. Projekt: LIFE ARTINA – LIFE17 NAT/HR/000594 „Seabird Conservation Network in the Adriatic“. Institut društvenih znanosti „Ivo Pilar“. – hrvatski
 • Hazdovac Bajić N. (2023): Istraživanje percepcija i stavova ciljanih skupina u sklopu projekta LIFE Artina. Završno izvješće za sve ciljane skupine. Projekt LIFE Artina. Institut Ivo Pilar. Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce – hrvatski, engleski

D.3. Praćenje utjecaja na funkcije ekosustava

 • Hudina, T. (2019): Florističko i vegetacijsko istraživanje otočića lastovskog arhipelaga. Udruga BIOM. Zagreb, 38 str. – sažetak izvješća
 • Škunca L., Hudina T. (2023): Florističko i vegetacijsko istraživanje otočića lastovskog arhipelaga – završni izvještaj. LIFE Artina (LIFE 17 NAT/HR/000594). Finalna verzija. Udruga BIOM, Zagreb, 34 str. – hrvatski
 • Burić I., Kranželić D., Schmidt B. (2019): Analiza početnog stanja populacija gušterica Lastovskog otočja. Udruga Hyla. Zagreb, str. 20. – sažetak izvješća
 • Burić I., Kranželić D., (2023): Završno izvješće: Analiza provedenih mjera očuvanja na populacije gušterica Lastovskog otočja. Udruga Hyla. Zagreb, str. 36. – hrvatski

D.4. Praćenje socio-ekonomskog utjecaja aktivnosti projekta

 • Hazdovac Bajić N. (2023): Procjena socio-ekonomskog utjecaja provedbe LIFE Artina projekta. Završno izvješće. Projekt LIFE Artina. Institut Ivo Pilar. Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce. – hrvatski, engleski

E.1. Zagovaranje proglašenja morskih POP-ova u Hrvatskoj

 • Zec, M., Engelen, D., Handley, J. & Rajković, Ž. (2023): IBA identification for seabirds in Croatia: supporting designation of marine SPAs. Project: LIFE ARTINA – LIFE17 NAT/HR/000594 „Seabird Conservation Network in the Adriatic“. Report for actions C5 and E1. Association Biom (BirdLife Croatia). 21 pp. – engleski
 • Udruga Biom(2023): Budućnost javnih politika za očuvanje morskih ptica u Hrvatskoj. Stajalište projekta LIFE Artina. – hrvatski, engleski

E.2. Izrada i provedba komunikacijskog plana projekta

E.3. LIFE Artina komunikacija i događanja vezanja za jačanje svijesti

 • Crnković R., (2021): Program promatranja ptica na području Parka prirode Lastovsko otočje. Projekt: LIFE ARTINA – LIFE17 NAT/HR/000594 „Seabird Conservation Network in the Adriatic“. – hrvatski
 • Edukativni program za djecu i program školskih posjeta za učenike – hrvatski

E.4. Umrežavanje s drugim LIFE projektima

 • Program sastanka Marine Task Force BirdLife International. –engleski

E.5. Diseminacija rezultata projekta

 • Strategija za replikaciju i transfer – engleski
 • Biom Association (2023): Program završne konferencije. Project: LIFE ARTINA – LIFE17 NAT/HR/000594 “Seabird Conservation Network in the Adriatic. – engleski
 • Engelen, D., Zrnčić, V., & Glavinić, M. (Eds.). (2023). Book of Abstracts. Project: LIFE ARTINA – LIFE17 NAT/HR/000594 “Seabird Conservation Network in the Adriatic. – engleski