Naša nedavno održana završna konferencija LIFE Artina projekta bila je iznimno uspješna. Raduje nas što vam sada možemo predstaviti i Knjigu sažetaka na engleskom jeziku.

Kroz sažetke svih predavanja kao i ključne točke rasprava iz tematskih sesija ona pruža sveobuhvatan uvid u ono što smo zajedno postigli kroz projekt kao i o doprinose regionalnih i međunarodnih stručnjaka na temu zaštite morskih ptica te najbolje međunarodne prakse.

Još jednom veliko hvala na svim  pojedinacima, organizacijama i partnerima koji su imali ključnu ulogu u uspješnoj provedbi projekta LIFE Artina i finalne konferencije, kao i u nastanku ove Knjige sažetaka.

Knjiga sažetaka

 __________________________________________________________________________

Pozivamo vas da pogledate i doživite priču o LIFE Artina projektu kroz inspirativni projektni video i pridružite nam se u našoj misiji zaštite i očuvanja morskih ptica Jadrana!

Osim toga, pozivamo vas da pogledate i naš zanimljivi video o slučajnom ulovu koji baca svjetlo na ključno pitanje nenamjernog hvatanja ptica na ribolovne alate. Saznajte više o inovativnim rješenjima koja smo testirali kroz projekt kako bismo ublažili ovaj izazov.

 

Pridružite nam se u istraživanju svijeta morskih ptica i izazovima s kojima se susreću i saznajte više o ovoj važnoj temi.

__________________________________________________________________________  

Projekt LIFE Artina – Mreža za očuvanje morskih ptica u Jadranu se bavi problemima u očuvanju morskih ptica na području srednjeg Jadrana s naglaskom na tri vrste: sredozemni galeb (Larus audouinii), kaukal (Calonectris diomedea) i gregula (Puffinus yelkouan). S obzirom da je važno očuvati populacije ptica na prostorima na kojima one prirodno dolaze, projektom se namjerava pomoći proglasiti nova morska područja očuvanja značajna za ptice (POP područja) koja su prepoznata kao ključna područja ne samo za gniježđenje nego i za hranjenje i migraciju. Ostvarenjem projektnih ciljeva omogući će se dugoročno učinkovito upravljanja jadranskim morem na području Hrvatske, ali i bolja zaštita i očuvanje morskih ptica, posebice ciljnih vrsta. Specifični ciljevi LIFE Artina projekta su:

  1. Identificirati glavna područja očuvanja značajna za ptice (POP) u južnoj Hrvatskoj koja su značajna za sredozemnog galeba, kaukala i gregulu.
  2. Razumjeti i procijeniti glavne negativne utjecaje na populacije morskih ptica na kopnu i na moru te definirati aktivnosti koje će ih ublažiti.
  3. Smanjiti brojnost kopnenih invazivnih vrsta (crni štakori) koje negativno utječu na gniježđenje cjevonosnica (kaukal i gregula) te kontrolirati galebove klaukavce na području gniježđenja sredozemnog galeba.

 

Više o projektu saznajte ovdje!

Naše publikacije su dostupne na engleskom i hrvatskom jeziku!

Publikacije

 

Novosti

Jeste li znali?

Korisni linkovi

PARTNERI:

 

PROJEKT SUFINANCIRAJU:

lEU
natura2000_bw-resizeimage
Ured-za-udruge_LOGO_HR_RGB_72dpi_vertical_1191x842px-e1551278328208
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
PS-YSV-EN_4200x1400
MEDE-Funding-EN_grayscale_
parkovihrvatske-e1551277669779

KORISNI LINKOVI:

haop
lHR
mpur
mzoe
ptice
zm
bli