PROJEKTNO PODRUČJE

Projektno područje obuhvaća dva područja unutar ekološke mreže značajna za očuvanje ptica: POP Lastovsko otočje i POP Pučinski otoci. Ova područja su odabrana zbog svoje važnosti za ugrožene vrste morskih ptica obuhvaćenih projektom: sredozemnog galeba, kaukala i gregule. Također, nalaze se na migracijskoj ruti ptica preko Jadrana te su važna i za druge ptice poput škanjca osaša (Pernis apivorus), sivog ždrala (Grus grus) i drugih. Na području POP Lastovsko otočje zabilježene su i značajne gnijezdeće populacije i drugih ptica.

POP Lastovsko otočje

POP Lastovsko otočje nalazi se u središnjem Jadranu, na području Dalmacije, a obuhvaća 46 otoka i otočića položenih u smjeru istok – zapad. U ovom arhipelagu najveći otok je otok Lastovo s više od 40 km2 površine, dok su svi ostali otoci zajedno pokrivaju oko 12 km2 kopna. U okviru Lastovskog arhipelaga more se rasprostire na oko 143 km2. Čitavi arhipelag sačinjen je od vapnenačkih i dolomitskih stijena, a otok Lastovo ima i veliki broj malih krških dolina, odnosno polja. POP Lastovsko otočje je ujedno zaštićeno u nacionalnoj kategoriji kao Park prirode Lastovsko otočje (http://pp-lastovo.hr/). Ovo područje od vitalne je važnosti za ciljane vrste projekta, u njemu se nalazi više od 50% hrvatske populacije gregule, oko 30-70% hrvatske populacije kaukala i gotovo 100% hrvatske populacije sredozemnog galeba.

POP Pučinski otoci

POP Pučinski otoci obuhvaća otok Vis i njemu pripadajuće okolne otočiće, uključujući palagruške otoke. Ovim područjem obuhvaćeni su i otoci Biševo, Sveti Andrija (Svetac), Brusnik i Jabuka. Palagruški arhipelag sastoji se od skupine otočića i hridi, kojima dominiraju otoci Velika Palagruža i Mala Palagruža. Navedeno područje je skupina najudaljenijih otoka od hrvatskog kopna te su važni za bioraznolikost i za očuvanje vrste ptica obuhvaćenih projektom, osobito kaukala, zbog njihovog položaja na otvorenom moru i izoliranosti. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike je prijavilo ovo područje da postane Geopark Viški arhipelag pod zaštitom UNESCO-a što dodatno potvrđuje važnost ovog područja (https://aspiring.geopark-vis.com/).

Kolonije kaukala koje se nalaze u arhipelagu Palagruže najbliže su gnijezdećim kolonijama kaukala na Tremiti otocima, u Italiji, i koloniji u Lastovskom arhipelagu, koji su jedna od glavnih uporišta kaukala u Jadranskom moru. Stoga je potrebno istražiti točna kretanja kaukala na području Palagruže. Nadalje, okolno more oko Palagruže je važno ribarsko područje (komiški ribari) što upućuje na bogatstvo ribljeg fonda, osobito srdela. Ribolov s parangalom je uobičajen oko arhipelaga, a zbog toga su to i potencijalna žarišta slučajnog ulova morskih ptica u hrvatskim teritorijalnim vodama zbog čega su gnijezdeće kolonije kaukala dodatno ugrožene.