O UDRUZI BIOM

Udruga Biom jedna je od vodećih organizacija civilnog društva za zaštitu prirode u Hrvatskoj i predstavnik BirdLife-a u Hrvatskoj koja je najveća svjetska mreža za zaštitu ptica i prirode. Udruga je osnovana 2006. godine.

Misija udruge je očuvanje bioraznolikosti zbog dobrobiti prirode i društva. Svoje ciljeve ostvaruje kroz niz aktivnosti poput: provođenja edukacijskih aktivnosti organiziranjem javnih predavanja, tribina, izložbi, konferencija, tečaja, seminara, radionica, promicanjem i popularizacijom biologije te ostalih prirodnih znanosti, izradom i izdavanjem edukacijskih materijala (brošura, knjiga, postera, kalendara, letaka, priručnika i poučnih tabli), surađuje sa srodnim organizacijama i institucijama na nacionalnoj i međunarodnoj razini, provodi znanstveno – stručna istraživanjima (inventarizacija, biomonitoring i praćenje stanja biološke raznolikosti), upotpunjuje bazu podataka o biološkoj raznolikosti Hrvatske te istražuje u svrhu izrade stručnih podloga za proglašavanje zaštićenih područja, stručnih podloga za izradu akcijskih planova ugroženih vrsta, te u svrhu izrade planova upravljanja zaštićenim područjima i ekološke mreže Natura 2000.

Udruga Biom je do danas provela nekoliko manjih istraživanja morskih ptica na području provedbe LIFE Artina projekta. Godine 2009./2010. provedeno je jednogodišnje istraživanje kolonija cjevonosnica tijekom kojeg je zabilježen i procijenjen utjecaj štakora na uspjeh gniježđenja gregule na Zaklopatici. Iduće godine, proveden je pilot projekt micanja štakora sa Zaklopatice. Godine 2016. i 2017. započelo je telemetrijsko pilot istraživanje kretanja gregula, gdje je praćeno 16 jedinki gregule u sezoni othranjivanja mladih. LIFE Artina je prvi značajniji projekt koji vodi Udruga Biom a koji se tiče očuvanja morskih ptica.

Udruga trenutačno broji gotovo 400 članova kojima pruža priliku da se kroz razne aktivnosti uključe u očuvanje prirode, kako kroz doprinos u vlastitom domu i okolici, tako i kroz aktivnosti u zaštićenim područjima diljem Hrvatske.

Website: https://www.biom.hr/

Kontakt: info@biom.hr