O UDRUZI BIRDLIFE MALTA

BirdLife Malta je nevladina organizacija koja radi na očuvanju ptica i njihovih staništa na Malteškim otocima. Osnovani još 1962., BirdLife Malta je najstarija nevladina organizacija na Malti koja se bavi okolišem. Kroz tri uzastopna EU LIFE projekta financiranih od strane EU čija su tematika bile morske ptice, (2007– do danas) i ranija istraživanja, BL Malta je prikupila značajno iskustvo u praćenju i očuvanju morskih vrsta ptica, posebice za gregulu. Ovi projekti su provedeni u paartnerstvima s drugim BirdLife partnerima uključujući SPEA & RSPB, te lokalne vlasti i tvrtke poput Transport Malta. Između ostalog, projekti su doveli do proglašenja nekoliko morskih zaštićenih područja u teritorijalnim vodama Malte, identificirajući prijetnje koje utječu na kolonije gregule, uključujući i uznemiravanja brodovima i svjetlosno zagađenje. Projektima su također zaštićene i kolonije na koje je negativno utjecala predacija unesenih sisavaca. Uloga BL Malta na projektu LIFE Artina je doprinijeti svojim znanjem i iskustvom u praćenju gregula, upravljanju stranih invazivnih vrsta sisavaca te izradi studija izvodljivosti za eradikaciju štakora sa otoka Sušca unutar područja POP Lastovsko otočje s ciljem poboljšanja reproduktivnog uspjeha morskih ptica i obnavljanju njihvog prirodnog staništa. Čitavi projekt je planiran s punom potporom stručnjaka u očuvanju morskih ptica, uključujući i zaposlenike BL Malta.

Website: https://birdlifemalta.org/

Kontakt: info@birdlifemalta.org