Ovdje možete preuzeti naše publikacije.


1. Letak o projektu LIFE Artina (hrvatska verzija)

2. Letak o projektu LIFE Artina (engleska verzija)

3. Letak za turiste o projektu LIFE Artina (hrvatska verzija)

4. Letak za turiste o projektu LIFE Artina (engleska verzija)

5. Poster o projektu (dvojezično)

6. 3D model kaukala

7. 3D model gregule

8. 3D model sredozemnog galeba