Ovdje možete preuzeti naše publikacije i sažetke.


Sažetci:

  1. Praćenja otpada iz mora na plažama i na morskoj površini na području Parka prirode Lastovsko otočje
  2. Istraživanje percepcija i stavova ciljanih skupina u sklopu projekta „LIFE ARTINA – Mreža za očuvanje morskih ptica u Jadranu“, Ciljne skupine: djeca školskog uzrasta s otoka Lastova, Visa i Korčule
  3. Istraživanje i percepcija stavova ciljnih skupina u sklopu projekta „LIFE ARTINA – Mreža za očuvanje morskih ptica u Jadranu“, Ciljna skupina: turisti i posjetitelji Lastova

—————————————————————————————————————————————————————————————————————

Publikacije:

1. Letak o projektu LIFE Artina (Hrvatska verzija)

2. Letak o projektu LIFE Artina (Engleska verzija)

3. Letak za turiste o projektu LIFE Artina (Hrvatska verzija)

4. Letak za turiste o projektu LIFE Artina (Engleska verzija)

5. Letak za brodare (Hrvatska verzija)

6. Letak za ribare (Hrvatska verzija)

7. Poster o projektu (Dvojezično)

8. 3D model kaukala

9. 3D model gregule

10. 3D model sredozemnog galeba

11. Letak o cjevnosnicama i svjetlosnom onečišćenju (Hrvatska verzija)

12. Letak o cjevnosnicama i svjetlosnom onečišćenju (Engleska verzija)