Ovdje možete preuzeti naše publikacije, izvještaje i sažetke.


Izvještaji i sažeci:

A.2. Istraživanja za procjenu i kvantificiranje relevantnih prijetnji za morske ptice na moru

 • Institut za oceanografiju i ribarstvo (2019): Stručna podloga za procjenu utjecaja ribolovnih aktivnosti na morske ptice. Projekt: LIFE ARTINA – LIFE17 NAT/HR/000594 „Seabird Conservation Network in the Adriatic“ – hrvatski
 • Institut društvenih znanosti Ivo Pilar (2020): Izvješće o opsegu uporabe ribolovnog alata s potencijalnim utjecajem na morske ptice i o razmjeru slučajnog ulova morskih ptica. Projekt: LIFE ARTINA – LIFE17 NAT/HR/000594 „Seabird Conservation Network in the Adriatic“ – hrvatski
 • Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce (2021): Izvješće o interakciji morskih ptica i ribolovnih aktivnosti te mjerama za smanjenje slučajnog ulova morskih ptica. Projekt: LIFE ARTINA – LIFE17 NAT/HR/000594 „Seabird Conservation Network in the Adriatic“ – hrvatski
 • Tutman P., Dokoza F., Šarćević T., (2021): Završno tehničko izvješće praćenja morskog otpada i prijedlog mjera za njegovo smanjenje. Projekt: LIFE ARTINA – LIFE17 NAT/HR/000594 „Seabird Conservation Network in the Adriatic“. Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce. – hrvatski
 • Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce (2022): Plan praćenja morskog otpada na području parka prirode lastovsko otočje po završetku projekta LIFE Artina. Projekt: LIFE ARTINA – LIFE17 NAT/HR/000594 „Seabird Conservation Network in the Adriatic“. Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce. – hrvatski

A.5. Provedba studije izvedivosti za eradikaciju invazivnih sisavaca na kolonijama morskih ptica na otoku Sušac unutar POP “Lastovsko otočje

 • Varnham, K., Austad, M. (2019). Report recommending rat eradication/control techniques on Sušac. LIFE Artina (LIFE17 NAT/HR/000594) Action A5 report. BirdLife Malta. – engleski

C.1. Smanjenje utjecaja ribolovnih aktivnosti na morske ptice kroz identifikaciju i promociju primjera dobre prakse

 • Miletić A., Kapelj S., Čeprnja, H. (2022): Izvješće o testiranju prilagođenih ribolovnih alata za smanjenje slučajnog ulova morskih ptica u Hrvatskoj. Projekt: LIFE ARTINA – LIFE17 NAT/HR/000594 „Seabird Conservation Network in the Adriatic“. Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce. – hrvatski, engleski
 • Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce i Udruga Biom (2023): Preporuke proizašle iz testiranja prilagođenih alata za smanjenje slučajnog ulova morskih ptica u okviru projekta LIFE Artina. Projekt: LIFE ARTINA – LIFE17 NAT/HR/000594 „Seabird Conservation Network in the Adriatic“. Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce.- hrvatski, engleski

C.4. Rasprostranjenost morskih ptica na moru i prostorno-vremensko preklapanje s ribarstvom

 • Udruga Biom (2022): Karte rasprostranjenosti morskih ptica na moru. Projekt: LIFE ARTINA – LIFE17 NAT/HR/000594 „Seabird Conservation Network in the Adriatic“. Udruga Biom. – engleski

C.5. Proglašenje novih morskih POP-ova u Hrvatskoj

 • Udruga Biom (2022): Ažurirana lista značajnih područja za ptice (IBA) i informativni list značajnih područja za ptice (IBA). Projekt: LIFE ARTINA – LIFE17 NAT/HR/000594 „Seabird Conservation Network in the Adriatic“. Udruga Biom. – engleski

C.6. Ublažavanje utjecaja korisnika prostora na područjima kolonija morskih ptica kroz utjecaj na njihovo ponašanje

D.2. Istraživanja stavova javnosti na početku i kraju projekta kako bi se izmjerio učinak

 • Hazdovac Bajić N. (2021): Istraživanje percepcija i stavova ciljanih skupina u sklopu projekta „LIFE ARTINA – Mreža za očuvanje morskih ptica u Jadranu“, Ciljne skupine: djeca školskog uzrasta s otoka Lastova, Visa i Korčule. Projekt: LIFE ARTINA – LIFE17 NAT/HR/000594 „Seabird Conservation Network in the Adriatic“. Institut društvenih znanosti „Ivo Pilar“. – hrvatski
 • Hazdovac Bajić N. (2021): Istraživanje i percepcija stavova ciljnih skupina u sklopu projekta „LIFE ARTINA – Mreža za očuvanje morskih ptica u Jadranu“, Ciljna skupina: turisti i posjetitelji Lastova. Projekt: LIFE ARTINA – LIFE17 NAT/HR/000594 „Seabird Conservation Network in the Adriatic“. Institut društvenih znanosti „Ivo Pilar“. – hrvatski
 • Hazdovac Bajić N. (2020): Istraživačko izvješće: Istraživanje percepcija i stavova ciljanih skupina u sklopu projekta LIFE Artina – Mreža za očuvanje morskih ptica u Jadranu, Ciljna skupina: lokalno stanovništvo. Projekt: LIFE ARTINA – LIFE17 NAT/HR/000594 „Seabird Conservation Network in the Adriatic“. Institut društvenih znanosti „Ivo Pilar“. –hrvatski
 • Hazdovac Bajić N. (2023): Istraživačko izvješće: Istraživanje percepcija i stavova ciljanih skupina u sklopu projekta LIFE Artina – Mreža za očuvanje morskih ptica u Jadranu, Ciljna skupina: lokalno stanovništvo. Projekt: LIFE ARTINA – LIFE17 NAT/HR/000594 „Seabird Conservation Network in the Adriatic“. Institut društvenih znanosti „Ivo Pilar“. – hrvatski

D.3. Praćenje utjecaja na funkcije ekosustava

 • Hudina, T. (2019): Florističko i vegetacijsko istraživanje otočića lastovskog arhipelaga. Udruga BIOM. Zagreb, 38 str. – sažetak izvješća
 • Burić I., Kranželić D., Schmidt B. (2019): Analiza početnog stanja populacija gušterica Lastovskog otočja. Udruga Hyla. Zagreb, str. 20. – sažetak izvješća

E.1. Zagovaranje proglašenja morskih POP-ova u Hrvatskoj

 • Zec, M., Engelen, D., Handley, J. & Rajković, Ž. (2023): IBA identification for seabirds in Croatia: supporting designation of marine SPAs. Project: LIFE ARTINA – LIFE17 NAT/HR/000594 „Seabird Conservation Network in the Adriatic“. Report for actions C5 and E1. Association Biom (BirdLife Croatia). 21 pp. – engleski

E.2. Izrada i provedba komunikacijskog plana projekta

E.3. LIFE Artina komunikacija i događanja vezanja za jačanje svijesti

 • Crnković R., (2021): Program promatranja ptica na području Parka prirode Lastovsko otočje. Projekt: LIFE ARTINA – LIFE17 NAT/HR/000594 „Seabird Conservation Network in the Adriatic“. – hrvatski

E.4. Umrežavanje s drugim LIFE projektima

 • Program sastanka Marine Task Force BirdLife International. –engleski

E.5. Diseminacija rezultata projekta

 • Strategija za replikaciju i transfer – engleski
 • Biom Association (2023): Program završne konferencije. Project: LIFE ARTINA – LIFE17 NAT/HR/000594 “Seabird Conservation Network in the Adriatic. – English
 • Engelen, D., Zrnčić, V., & Glavinić, M. (Eds.). (2023). Book of Abstracts. Project: LIFE ARTINA – LIFE17 NAT/HR/000594 “Seabird Conservation Network in the Adriatic. – English