Izrađena dva stajališta projekta za očuvanje morskih ptica

Autor: A. Miletić

S krajem 2023. godine, završila je i provedba projekta LIFE Artina.

Tijekom proteklih pet godina radili smo na poboljšanju statusa očuvanja triju globalno i/ili regionalno ugroženih morskih ptica u Jadranu: gregule, kaukala i sredozemnog galeba. Tijekom provedbe projekta na Lastovu uspjeli smo uvelike poboljšati uvjete razmnožavanja ovih ptica uklanjanjem i kontrolom populacije invazivnih sisavaca u kolonijama morskih ptica, posebice za obje vrste cjevonosnica.

Sljedeći koraci sada bi se također trebali usredotočiti na poboljšanje uvjeta za te vrste na moru. Na temelju GPS-praćenja i analiza kretanja, LIFE Artina tim odredio je prva potpuno morska važna područja za ptice (en. Important Bird and Biodiversity Areas – IBA) u Hrvatskoj i predložio proširenje dva postojeća IBA područja. Svako od tih područja bi u 2024. godini trebalo postati dio ekološke mreže Natura 2000, odnosno područje očuvanja značajno za ptica (POP) u Hrvatskoj. Ta će područja imati ciljeve upravljanja i mjere očuvanja kako bi se osiguralo da prijetnje morskim pticama budu ublažene. Radi se o prijetnjama poput slučajnog ulova morskih ptica, pretjeranog izlova ribe, onečišćenja mora, klimatskih promjena i energetske infrastrukture.

Kaukal u letu (Autor: V. Zrnčić)

Kao dio projekta LIFE Artina napravili smo prve korake u suočavanju s tim prijetnjama, na primjer suradnjom ribara na testiranju različitih vrsta prilagođenih ribolovnih alata kako bismo pronašli načine za ublažavanje slučajnog ulova morskih ptica. No, tek smo zagrebali po površini, a pritisak na morsko područje raste, još više s razvojem obnovljivih izvora energije. Kako bi se pozabavili ovim problemima, u sklopu projekta izrađena su dva stajališta projekta. Prvi je o budućnosti javnih politika za očuvanje morskih ptica u Hrvatskoj, a drugi je o mjerama za smanjenje utjecaja ribolovnih aktivnosti na osjetljive vrste morskih ptica u Hrvatskoj.

Stajališta su poslana relevantnim dionicima na državnoj i međunarodnoj razini. To uključuje ministarstva nadležna za zaštitu prirode i ribarstvo, javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže, institucije, organizacije civilnog društva i mreže koje se bave očuvanjem prirode, lokalne akcijske grupe u ribarstvu (LAGUR), kao i zastupnike EU parlamenta koji se bave pitanjima okoliša i ribarstva. Nadamo se da će ova stajališta projekta biti poticaj da zajedničkim snagama nastavimo raditi na očuvanju morskih ptica u godinama koje dolaze.