Zaključak LIFE Artina projekta: Petogodišnje putovanje za očuvanje morskih ptica

Slika: Kaukal, autor: Biljana Ječmenica

Sretni smo što možemo objaviti uspješan završetak petogodišnjeg projekta LIFE Artina, posvećenog očuvanju morskih ptica u Jadranskom moru. Tijekom trajanja projekta postignuti su značajni ciljevi, uključujući identifikaciju pet novih morskih područja ključnih za morske ptice i prijedloge mjera za njihovo očuvanje.

Ključni rezultati projekta i postignuća podijeljeni su s dionicima putem niza događanja i materijala. Završna konferencija projekta održana u svibnju bila je ključni trenutak za širenje rezultata projekta i angažiranje dionika. Dodatno, razvijena su i distribuirana dva važna dokumenta: “Preporuke proizašle iz testiranja prilagođenih alata za smanjenje slučajnog ulova morskih ptica unutar projekta LIFE Artina” i “Stajalište projekta o mjerama za smanjenje utjecaja ribolovnih aktivnosti na osjetljive vrste morskih ptica u Hrvatskoj”.

Osim toga, projekt je proveo socio-ekonomsku analizu kako bi procijenio svoj utjecaj i prikupio uvide u stavove i mišljenja ciljnih skupina. Značajan aspekt projekta bio je fokus na morski otpad, kompostiranje i edukaciju djece, što je adresiralo ključne ekološke probleme i poticalo svijest među mlađim generacijama.

Autor: Ante Gugić

Ovim putem još jednom se zahvaljujemo svima koji su doprinijeli uspjehu projekta LIFE Artina, posebno lokalnoj zajednici otoka Lastova. Iskustva stečena i odnosi oblikovani tijekom ovog projekta pamtit ćemo uvijek, otvarajući put za buduće izazove u očuvanju morskih ptica.

Više o postignućima našeg projekta možete pročitati u našem Izvješću za javnost dostupnom u dijelu Publikacija gdje se nalaze i drugi izvještaji nastali u sklopu ovog projekta!

#BUDUĆNOSTZAMORSKEPTICE