Provedene akcije čišćenja kao jedna od komponenti strategije replikacije i prijenosa znanja u sklopu LIFE Artina projekta

Autor: M. Taraš

Kroz strategiju prijenosa znanja i replikacije koju smo razvili cilj nam je bio pokazati široj publici i dionicima koje smo aktivnosti provodili tijekom pet godina, te na koji način naše prikupljeno znanje mogu iskoristiti. U sklopu LIFE Artina projekta provedene su brojne aktivnosti, a jedna od aktivnosti bila je organizacija akcija čišćenja obalnog područja. Uz pomoć Protokola monitoring morskog otpada koji smo koristili većini naših akcija smo odmah nakon sakupljanja otpada na plaži, popisali i pobrojali razne kategorije prikupljenog otpada. Neke od kategorija su: plastika, guma, tekstil, metal, papir, staklo/keramika i obrađeno drvo. U ovom članku donosimo vam kratki osvrt na provedene akcije čišćenja u sklopu strategije prijenosa znanja i replikacije.

Manje akcije čišćenja u Omišu i Starome Gradu

U sklopu dvije manje akcije čišćenja, 25. rujna 2023. u Omišu te 04. listopada 2023. u Starome Gradu na Hvaru prikupljeno je preko 1000 komada različitog otpada. Najbrojnija kategorija otpada bila je plastika s prikupljenih 722 komada, 328 u Omišu te 394 u Starome Gradu. Osim prebrojavanja, na Hvaru je prikupljeni plastični otpad izvagan pri čemu je evidentirano preko 6 kilograma plastike.

Uz mnogobrojnu plastiku, u Omišu su pronađena čak 174 komada papira kao i 48 komada stakla i keramike. Manje zastupljene kategorije otpada su drvo (19 komada), guma (11 komada), metal (10 komada) te tkanina (7 komada). U Starome Gradu je prikupljeno 19 komada stakla i keramike dok su ostale kategorije otpada minimalne: metal (4 komada), tkanina (2 komada) te drvo i guma po 1 komad.

Velika akcija čišćenja na Pantanu

Na plaži Pantan kraj Trogira 19. listopada 2023. je više od 50 sudionika prikupilo 400 kilograma otpada. Prikupljene su automobilske gume, građevinski i poljoprivredni otpad, obuća, razne vrste metala, staklo pa čak i odbačeni kauč.

Velika količina plastičnih predmeta i drugog otpada na Pantani, koja je močvarno stanište za brojne ptice, ozbiljna je prijetnja. Često dolazi do situacija u kojima se ptice zapetljaju u ove različite vrste plastike, što rezultira ozljedama krila, nogu ili kljuna. Takve ozljede značajno narušavaju sposobnost ptica da prežive u divljini. Svijest o štetnosti plastike po ptice treba se proširiti, a aktivnosti usmjerene na smanjenje korištenja plastike i očuvanje prirodnog staništa ptica moraju postati integralni dio svih nastojanja za očuvanje bioraznolikosti ovog područja.

Mještani prikupili oko 173 kilograma otpada

Uz potporu Sunca, Mjesni odbor Drvenik Veli je 25. studenoga 2023. proveo veliku akciju čišćenja unutar koje je prikupljeno oko 173 kilograma otpada. Najbrojnija kategorija otpada je plastika s 2080 prikupljenih plastičnih predmeta dok su neidentificirani komadi plastike (921 komad) kao i kutije od stiropora i komadi istoga najučestaliji predmeti (202 komada).

Ukupna težina plastičnog otpada je iznosila oko 142 kilograma. Ostale kategorije otpada su značajno manje zastupljene: obrađeno drvo (20 kilograma ili 90 komada), metal (4 kilograma ili 26 komada) te staklo i keramika kao i guma (manje od 1 kilograma).

Suradnjom do boljeg poznavanja stanja onečišćenosti obale

Na plaži Smokvina unutar općine Dubrovačko primorje, 27. studenoga 2023., proveli smo hands-on trening i akciju čišćenja morskog otpada. Sunce je u suradnji s JU Dubrovačko-neretvanske županije, Dubrovačko-neretvanskom županijom i Turističkom zajednicom Dubrovačko primorje prikupilo oko 18 kilograma različitog otpada.

Uz ove aktivnosti, proveli smo i kratku edukaciju predstavnika institucija. Sudionici su se upoznali s načinom provedbe Protokola za monitoring morskog otpada. Kontinuirano prikupljanje podataka može omogućiti efikasnije zagovaranje mjera za smanjenje onečišćenja odnosno bolje upravljanje otpadom na kopnu.  Druženje okupljenih s ciljem suradnje u budućnosti predstavlja zajednički doprinos poznavanju stanja onečišćenosti naše obale.

Unutar 45 minuta, učenici su prikupili više od 11 kilograma otpada!

Tijekom provedene akcije čišćenja 14. prosinca 2023. u Omišu, učenici su prikupili više od 11 kilograma različitih kategorija otpada. Nakon prikupljanja i razvrstavanja, učenici su sastav i količinu otpada popisali unutar Protokola za monitoring morskog otpada.

Najbrojnija kategorija prikupljenog otpada je plastika (214 komada) dok su najučestaliji predmeti neidentificirani komadi plastike (77 komada). U kontekstu brojnosti, slijedi kategorija staklo i keramika (86 komada) unutar koje su komadići stakla i keramike najčešći prikupljeni predmet (83 komada).

Manje zastupljene kategorije otpada su tkanina (30 komada), metal (23 komada), guma (14 komada). Konkretnije, užad, konopi i mreže su najčešći tekstil, čepovi za boce i poklopci su najčešće prikupljeni metal dok su neidentificirani gumeni predmeti najčešće prikupljeni komadi gume. Od preostalih kategorija otpada, prikupljeno je svega nekoliko komada papira i drva.

U sklopu provedenih akcija čišćenja projekta LIFE Artina, ukupno je prikupljeno preko 600 kilograma otpada iz mora na svim prethodno spomenutim lokacijama.