Održan webinar na temu “Morski otpad – kako popratiti i suzbiti opasnost koja pluta našim morima”

Autor: F. Dokoza

Morski otpad jedan je od rastućih problema u cijelom svijetu, a njegova prisutnost posebno je problematična u zaštićenim područjima. S ciljem upoznavanja zajednice zaštitara prirode s problematikom morskog otpada u zaštićenim područjima te količinom koja pluta našim morima 29.03.2023. organizirali smo drugi u nizu webinara projekta LIFE Artina, a kao dio Strategije za replikaciju i transfer projekta kojom europski Program LIFE osigurava da se znanje i iskustva stečena provedbom projekta primijene i na drugim područjima..

 Webinar na temu ‘Morski otpad – kako popratiti i suzbiti opasnost koja pluta našim morima’, sastojao se od prezentacije protokola za monitoring otpada korištenih u sklopu ovog projekta, rezultata dobivenih tijekom njihove provedbe te preporuka za suzbijanje i smanjenje količine otpada.

Monitoring otpada proveden je u razdoblju od listopada 2019. do svibnja 2021. godine na području Parka prirode Lastovsko otočje. Lokacije koje su zadovoljavale kriterijima potrebnim za provedbu ovih protokola su plaže Saplun, Sito i Kremena. Monitoring je proveden i na površini mora na zapadnoj i jugoistočnoj strani Parka. Monitoring na površini mora proveden je kako bi se dobio uvid u količinu i sastav otpada te smjer iz kojeg dolazi na ovo područje, dok je otpad s plaža sakupljen te razvrstan prema kategorijama (plastika, obrađeno drvo, metal, keramika/staklo, tekstil, medicinski otpad, guma).

Osim protokola za monitoring otpada na plažama i površini mora, u sklopu projekta koristio se i jednostavniji monitoring protokol namijenjen svim zainteresiranim pojedincima, udrugama, klubovima, volonterima… Za one najmlađe tijekom provedbe edukativnih aktivnosti korišten je monitoring protokol za djecu koji na vrlo jednostavan način upoznaje djecu s problematikom morskog otpada. Nakon webinara, tijekom rasprave pokazalo se da je većina sudionika vrlo zainteresirana za sve korištene protokole te neke od njih imaju u planu provoditi na svojim područjima.

Iz podataka dobivenih tijekom provedbe monitoringa te tijekom komunikacije s lokalnom zajednicom, a u suradnji s djelatnicima Parka prirode Lastovsko otočje kreirane su preporuke za smanjenje morskog otpada i njegov budući monitoring, značajne za  buduću održivost projekta. Preporuke su prezentirane u sklopu webinara te je naglašeno kako su uz određene preinake primjenjive u svim zaštićenim i izoliranim područjima.

Nakon prezentacije monitoringa, rezultata i preporuka povela se rasprava o problemu prikupljanja biološkog otpada kao jednog od prepoznatih problema restorana i hotela na ovom području te o izvoru velike količine polistirena tj. komada stiropora na plažama. S obzirom na to da je jedna od pretpostavki bila da se radi o fragmentima ribarskih kašeta, postavilo se pitanje o potencijalnoj replikaciji projekta LIFE Arina u kojeg bi se osim nastavka aktivnosti vezane uz monitoring otpada, uvrstila i moguća zamjena polistirenskih kašeta, kašetama izrađenih od održivijih materijala.

Nakon ovog webinara, održat će se još tri webinara, na temu slučajnog ulova morskih ptica, edukacijskih aktivnosti projekta te proglašavanja morskih zaštićenih područja.