TERENSKI DNEVNIK – Eko Life Lastovo

Autor: F. Dokoza

Dana 14. lipnja, djelatnice Udruge Sunce, zajedno sa svojim volonterima i članovima, uputile su se na otok Lastovo kako bi proveli ekološku akciju uklanjanja otpada s plaže.

Kao pogodna lokacija za provedbu ekološke akcije u sklopu projekta LIFE Artina – „Mreža za očuvanje morskih ptica u Jadranu“, odabrana je plaža Kremena. Plaža Kremena, jedna je od 3 plaže na kojima su se protekle 2 godine u sklopu projekta LIFE Artina pratile količina i sastav otpada naplavljenog na plažama prema zadanom protokolu (OVDJE). Osim samog uklanjanja otpada jedan od ciljeva ove ekološke akcije bio je i upoznavanje djelatnika Parka prirode Lastovsko otočje sa skraćenom verzijom tog protokola, a koji bi se u budućnosti mogao koristiti prilikom provedbe svake akcije uklanjanja otpada s plaža.

Zajedno s djelatnicima Parka prirode Lastovsko otočje, otpad se osim s čitave plaže sakupljao i sa šumovitih područja iznad plaže, čime se obuhvatila ukupna površina od 480 m². Prema protokolu za praćenje količine i sastava otpada koji se koristio tijekom proteklih godina, sastav otpada ove plaže nije se mnogo razlikovao od sastava prethodnih godina. Tako se na ovoj plaži mogu pronaći velike količine malih plastičnih komadića koji svojim dimenzijama pripadaju skupini mikroplastike. Mikroplastika je sitni plastični materijal koji nastaje raspadanjem većih plastičnih predmeta i baš zbog svoje veličine predstavlja veliku opasnost za cijeli hranidbeni lanac. Osim mikroplastike, čije je prikupljanje, ali i monitoring poprilično nezgodan, prikupila se i veća količina krupnijeg otpad, sastavljenog uglavnom od odbačenog ribolovnog alata, plastičnih predmeta iz kućanstava i plastičnih vrećica. Time se ukupna masa prikupljenog otpada popela na ukupnih 276,98 kg.

Iako je poznato da je morski otpad globalni problem koji ugrožava mnoge vrste pa tako i ptice, drago nam je da smo barem jedan mali dio zaštićenog područja prirode olakšali za 276,98 kg, a moguće spasili i poneki ptičji život.

Druga važna lokacija tog dana bio je lokalni kafić na Pasaduru prepoznatljiv po pojmu, odnosno stanju ili osjećaju prave dalmatinske „fjake“ koja vas obuzme čim se udobno smjestite u njihove stolice i počnete promatrati more i borove, a zvuk cvrčaka nagovještava početak tog stanja. U večernjim satima kao još jednu aktivnost projekta LIFE Artina u spomenutom kafiću smo organizirali stand up show SplickeScene na kojem su nastupila četiri komičara i uspjeli nas itekako nasmijati. Okupljeno mnoštvo uglas se smijalo na dosjetke vezane za otočnost, konkretno i za Lastovo, a pogotovo na one vezane za ekologiju. Komičari su kroz svoj nastup „provukli“ i sami projekt LIFE Artina te vrste ptica koje on štiti. U interakciji komičara s publikom i kasnijim komentarima prisutnih vidjeli smo da su lako zapamtili osnovne karakteristike ptica iako na humorističan način, te su neki po prvi put čuli za projekt i shvatili zbog čega se on provodi na Lastovu.

Sa zadovoljstvom i velikim osmijesima na licima možemo zaključiti da je cilj ove dvije aktivnosti ispunjen.