PROVEDENA AKCIJA ČIŠĆENJA PLAŽE NA LASTOVU

U sklopu projekta LIFE Artina u petak 21. lipnja 2019. godine Javna ustanova organizirala je akciju čišćenja morskog otpada u uvali Uska, koja se nalazi s južne strane otoka Lastova te je u zimskim mjesecima izložena jakom vjetru i velikim valovima koji sa sobom nose velike količine morskog otpada. Akciju su podržali posjetitelji LUZ festivala, članovi/ice KUD-a Lastovo te predstavnici SMILO Organizacije. U nekoliko sati prikupljeno je više od 40 vreća morskog otpada. Morski otpad jedna je od najvećih prijetnji morskim pticama čijom se zaštitom bavimo u sklopu projekta LIFE Artina.

Još jedna uspješno završena akcija čišćenja plaže
Prikupljanje otpada na plaži