LIFE ARTINA – MREŽA ZA OČUVANJE MORSKIH PTICA U JADRANU

Foto: Arhiva JUPP Lastovsko otočje

Udruga BIOM je sa svojim partnerima Udrugom za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce, Javnom ustanovom Park prirode Lastovsko otočje i BirdLife Malta 1. rujna 2018. godine službeno započela petogodišnji projekt pod nazivom „LIFE Artina – Mreža za očuvanje morskih ptica u Jadranu“. Radi se o jednom od 40 projekata odobrenih na razini Europske unije (EU) iz potprograma LIFE „Priroda i biološka raznolikost“. Projekt je vrijedan 1,9 milijuna eura, a 60% ukupnog proračuna projekta bit će financirano iz EU LIFE programa.