ISTRAŽIVANJE PERCEPCIJA I STAVOVA CILJNIH SKUPINA U SKLOPU PROJEKTA „LIFE ARTINA – MREŽA ZA OČUVANJE MORSKIH PTICA U JADRANU“, Ciljna skupina: turisti i posjetitelji Lastova – rezultati

U sklopu projekta LIFE ARTINA jedna je projektna dionica usmjerena na posjetitelje izletničkim brodovima i turiste koji borave na Lastovu, kao posebnu ciljnu skupinu. Specifični ciljevi ovog istraživanja bili su među posjetiteljima i turistima s Lastova procijeniti poznavanje morskih ptica, dobiti uvid u poznavanje utjecaja i opasnosti koje prijete morskim pticama, istražiti svijest o potrebi zaštite i očuvanja morskih ptica te sukladno tome istražiti spremnost za promjene ponašanja koja posredno ili neposredno mogu biti opasnost za morske ptice. Ankete su provođene u turističkoj sezoni 2021. godine (srpanj, kolovoz i rujan). Ukupno je u istraživanju sudjelovalo 115 ispitanika.

Više o provedenom istraživanju i rezultatima možete pronaći u sažetku završnog izvješća koje se nalazi među ostalim publikacijama.