Tag

#zaštitamora
Autor: M. Taraš Kroz strategiju prijenosa znanja i replikacije koju smo razvili cilj nam je bio pokazati široj publici i dionicima koje smo aktivnosti provodili tijekom pet godina, te na koji način naše prikupljeno znanje mogu iskoristiti. U sklopu LIFE Artina projekta provedene su brojne aktivnosti, a jedna od aktivnosti bila je organizacija akcija čišćenja...

Novosti

Jeste li znali?

Korisni linkovi