Tag

#marinelitter
Na području Parka prirode Lastovsko otočje u razdoblju od 2019. do 2021. godine, provedena su ukupno četiri praćenja otpada na odabranim plažama i transektima na površini mora. Praćenje otpada na plažama provedeni su na području plaža Sito, Kremena i Saplun, dok su je praćenje otpada na površini mora provedeno prema zadanim transektima od smjera jugoistoka...
Autor: A. Paradinović Nakon odmora za praznik rada, 2. svibnja zaputili smo se na Lastovo kako bi odradili monitoring otpada. U sklopu ove projektne aktivnosti dosada su odrađena tri terenska istraživanja, a ovo je bio zadnji, četvrti. Prema već ranije utvrđenom protokolu, monitoring otpada odradili smo na plažama Sito, Kremena i Saplun, a morske transekte...
Autor teksta: T. Šarčević Imamo rezultate prve stručne analize prikupljenih podataka o krutom otpadu na Lastovu! Da podsjetimo, u jesen smo prikupili podatke o krutom otpadu na plažama otoka Lastovo (Kremena, Saplun i Sito) i na morskoj površini okolnog akvatorija. To je bilo prvo, od planirana četiri, terenska izlaska, u svrhu prikupljanja podataka o krutom...

Novosti

Jeste li znali?

Korisni linkovi