PRAĆENJE PROJEKTA – posjet monitora

Prošlo je skoro točno godinu dana otkada nas je posjetio naš projektni monitor, g. Nikica Skroza. Iako smo ove godine bili onemogućeni održati naš godišnji susret na Lastovu kako smo planirali, sastali smo se 28. travnja 2020. s njim virtualno. Na sastanku su sudjelovali predstavnici svih partnera, a vodila ga je naša voditeljica projekta Željka Rajković iz Udruge Biom. Prezentirani su preliminarni rezultati koji su postignuti do sada, izazovi s kojima smo se susretali i aktivnosti koje planiramo dalje provesti. Također smo se osvrnuli i na financije projekta.

S obzirom na novonastalu situaciju, g. Skroza nam je prezentirao rezultate upitnika o LIFE projektima i poteškoćama nastalim zbog COVID-19 situacije gdje smo mogli vidjeti s kojim su sve poteškoćama suočeni  različiti LIFE projekti. Mi imamo sreću da većinu svojih aktivnosti i dalje možemo provoditi, iako smo i mi neke osjetili ili ćemo osjetiti u narednom periodu zbog nemogućnosti održavanja određenih aktivnosti, poput studijskih posjeta i edukacija školske djece, izložbe o morskim pticama i dr.

Ovom sastanku je prethodio sastanak Odbora za upravljanje projektom održan 27. travnja 2020., a koji se i redovito sastaje tijekom trajanja projekta. Na tom sastanku su partneri razmijenili iskustva, sumirali do sada provedene aktivnosti i rezultate i raspravili planove za budućnost, uključujući i  pripremu za sastanak s našim monitorom.

Iako kompleksnost ovakvih projekata donosi brojne izazove, možemo reći da smo zadovoljni s rezultatima koji su do sada postignuti zajedničkim naporima svih partnera, ali i lokalne zajednice koja sve više sudjeluje u provedbi. Nadamo se da ćemo i dalje biti u mogućnosti ostvarivati dobre rezultate kao i kontakte te suradnju sa svim dionicima i da ćemo uspjeti zaštiti populacije kaukala, gregule i sredozemnog galeba.

Virtualni sastanak s monitorom