POSTAVLJENE INFO PLOČE NA LASTOVU

Javna ustanova Park prirode “Lastovsko otočje” postavila je info-ploče na kojima su istaknute osnovne informacije o ciljnim vrstama, ciljevima i aktivnostima projekta LIFE Artina, a u svrhu informiranja lokalnog stanovništva i posjetitelja. Ploče su postavljene na Pasaduru, u Ublima i Zaklopatici, mjestima na kojima se kreće veliki broj ljudi, posebice u ljetnim mjesecima.

Postavlljene info-ploče , Autor: Arhiva JUPP “Lastvosko otočje”