ODRŽANE RADIONICE S DJECOM NA KORČULI

Autor: M. Golem

Udruga Sunca je krajem studenog iskoristila vedre i tople jesenske dane te na svježem zraku u Blatu na Korčuli održala dvije radionice o morskim pticama za djecu tamošnjeg vrtića i osnovne škole.

Na radionicama su se djeca pobliže upoznala s trima ugroženim morskim pticama -gregulom, kaukalom i sredozemnim galebom, gdje žive, čime se hrane i koje su prijetnje s kojima se suočavaju.

Učenje kroz igru (Autor: M. Golem)

Raznim igrama i audiovizualnim materijalima predškolci i učenici prepoznali su čovjekov utjecaj na ove vrste i osvijestili ponašanja koja i sami mogu prakticirati kako bi im olakšali život. Neka od tih ponašanja uključuju savjesno gospodarenje otpadom, naročito plastičnim, odnosno poduzimanje malih koraka koji vode ka čišćem moru za, ne samo morske ptice, već i za sve nas.