ODRŽAN SASTANAK KOORDINACIJSKOG ODBORA

Prošlog tjedna, 29. ožujka 2021., održan je on-line sastanak Koordinacijskog odbora projekta LIFE Artina. Na sastanku su sudjelovali predstavnici Udruge BIOM kao voditelj projekta i partnera Javne ustanove Parka prirode Lastovsko otočje, Udruge Sunce te predstavnici Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i Uprave za ribarstvo Ministarstva poljoprivrede.

Kao i do sada, na sastancima ovog odbora cilj je upoznati članove, a posebno predstavnike upravnih tijela, s projektnim aktivnostima te ih informirati o dosadašnjem napretku. Osim navedenog, na sastanku se raspravljalo o samom procesu proglašenja novih morskih područja očuvanja značajnih za ptice (POP), a u cilju zaštite i očuvanja populacija ciljnih vrsta.

Predstavnici Uprave za ribarstvo i Ministarstva za okoliš i energetiku su tijekom ovog sastanka ponovno istaknuli kako je važna  suradnja između sektora zaštite prirode i ribarstva s jedne strane, odnosno upravnih tijela i organizacija civilnog društva s druge strane. Kako bi se uspostavio ta suradnja potrebno je uzajamno dijeljenje informacija i kao i sudjelovanje u različitim procesima koji će omogućiti bolje razumijevanje i veću međusektorsku podršku.

Važno očuvati populacije ptica na prostorima na kojima one prirodno dolaze (Autor: Arhiva JUPP Lastovsko otočje)