LIFE17 KICK-OFF SASTANAK NATURE

Foto: Arhiva JUPP Lastovsko otočje

Udruga Biom je prisustvovala Kick-off sastanku svih EU projekata iz potprograma LIFE Priroda i bioraznolikost koji su prijavljeni 2017. godine, a odobreni 2018. godine. Sastanak se održao u Briselu 8. i 9. studenog 2018. godine. Na sastanku je Udruga Biom prezentirala projekt LIFE Artina, te je sastanak ujedno bio i prilika za upoznavanjem s drugim voditeljima LIFE projekata, kao i predstavnicima Europske komisije i predstavnicima NEEMO-a, konzorcija koji prati provedbu LIFE projekata.