IZRAĐEN PROJEKTNI PROMOTIVNI MATERIJAL

U sklopu provedbenih aktivnosti promidžbe i vidljivosti projekta LIFE Artina – Mreža za očuvanje morskih ptica u Jadranu, izradili smo promotivni materijali. Riječ je o letcima, bannerima, bojicama, majicama, ruksacima i flomasterima, šalicama i ostalim dogovorenim promotivnim materijalima.

Ukoliko želite preuzeti letke, dostupni su na hrvatskom i na engleskom jeziku, a možete ih naći pod Publikacijama.