FINANCIRANJE

Projekt LIFE Artina – „Mreža za očuvanje morskih ptica u Jadranu“ je sufinanciran sredstvima LIFE Programa Europske unije pod brojem ugovora LIFE17 NAT/HR/000594. Projekt je započeo 1. rujna 2018., a završit će 31. kolovoza 2023.

Ukupan proračun projekta: 1.921.387 €

Doprinos Programa LIFE Europske unije: 1.152.832 € (60% ukupnog proračuna projekta) (https://ec.europa.eu/easme/en/life)

Projekt sufinancira: Ured za udruge, Vlada Republike Hrvatske

Doprinos Ureda za Udruge Vlade Republike Hrvatske: 74.204,80 € (4 % ukupnog proračuna projekta)